Topic

Korte versie

Uit onderzoek blijkt dat beveiligingsteams moeite hebben om hun eigen detectie- en responsinstrumenten te bouwen.

Uitgebreide versie

Doel van het onderzoek was een beter inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van hun huidige instrumenten en processen, de verbeteringen die zij voor de toekomst aanbevelen, de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, en hun verwachtingen voor de toekomst. De meeste respondenten zeggen dat efficiëntieproblemen, zoals tijdverlies door valse meldingen en een gebrek aan efficiënte processen, momenteel hun grootste uitdagingen zijn. Zij menen dat het automatiseren van manuele taken het grootste effect zou hebben op het efficiënter maken van beveiligingsoperaties.

Vergelijkbare publicaties

In het artikel genoemde mensen

In het artikel genoemde namen van organisaties

article image

Gevonden topics

cloud

57%