Bron

Leestijd 3 min

Android spyware, ontwikkeld door RCS Labs, een bedrijf dat op dezelfde markt actief is als de beruchte Pegasus spyware-ontwikkelaar NSO Group, is ontdekt in Kazachstan, slechts enkele maanden nadat protesten tegen de regering met geweld werden beantwoord. Beveiligingsonderzoekers van Lookout Threat Lab specificeerden niet wie de specifieke doelwitten van de Android spyware waren, maar maakten zich zorgen op basis van de timing en het feit dat een dreigingsactor de spyware lijkt te hebben ingezet in Syrië tegen de Syrische defensietroepen in. De onderzoekers van Lookout geven aan dat er bewijs is dat de nationale regering van Kazachstan de Android spyware binnen haar grenzen heeft ingezet. Dit volgt op een lange periode van onrust in het land die teruggaat tot januari 2022, toen burgers de straat op gingen uit protest tegen een scherpe en plotse stijging van de gasprijzen als gevolg van een beleidswijziging van de regering. De protesten verspreidden zich snel over het hele land en sommige liepen uit op rellen, die de regering ertoe brachten de noodtoestand uit te roepen en de president toestemming te geven dodelijk geweld te gebruiken. Ongeveer een week van geweld leidde tot 227 doden en meer dan 9.000 arrestaties. De monsters van Android spyware werden in april door Lookout opgepikt. De spyware, Hermit genaamd, is ontwikkeld door een Italiaans bedrijf, RCS Lab S.p.A, dat op dezelfde markt voor "legale onderschepping" actief is als NSO Group. Evenals bij het Pegasus-product van NSO adverteert de onderneming dat zij haar producten alleen levert aan wetshandhavingsinstanties uit landen die geen reputatie hebben op het gebied van schendingen van de mensenrechten. En, net als Pegasus, is het opgedoken op meerdere plaatsen die niet aan deze beschrijving voldoen.

2 maanden geleden - cpomagazine.com

Korte versie

In Kazachstan is geavanceerde spyware aangetroffen die banden lijkt te hebben met de Islamitische Staat groep (ISIS).

Uitgebreide versie

Android spyware, ontwikkeld door RCS Labs, een bedrijf dat op dezelfde markt actief is als de beruchte Pegasus spyware-ontwikkelaar NSO Group, is ontdekt in Kazachstan, slechts enkele maanden nadat protesten tegen de regering met geweld werden beantwoord. Beveiligingsonderzoekers van Lookout Threat Lab specificeerden niet wie de specifieke doelwitten van de Android spyware waren, maar maakten zich zorgen op basis van de timing en het feit dat een dreigingsactor de spyware lijkt te hebben ingezet in Syrië tegen de Syrische defensietroepen in. De onderzoekers van Lookout geven aan dat er bewijs is dat de nationale regering van Kazachstan de Android spyware binnen haar grenzen heeft ingezet.

Vergelijkbare publicaties