Topic

Bron

Leestijd 1 min

Ter gelegenheid van de officiële presentatie van het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden (European Cybersecurity Skills Framework - ECSF) organiseert ENISA een tweedaagse conferentie over "Cybersecurity Skills - Building a Cybersecurity Workforce", tijdens welke verschillende gemeenschappen zullen presenteren hoe zij helpen de beroepsbevolking op het gebied van cyberbeveiliging uit te breiden. Het doel van het webinar is te belichten hoe ENISA de inspanningen om een beroepsbevolking voor cyberbeveiliging op te bouwen, zal ondersteunen door middel van het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden (European Cybersecurity Skills Framework - ECSF) en de toepassing daarvan. Het tekort aan cyberbeveiligingspersoneel en de vaardigheidskloof vormen een groot probleem voor zowel de economische ontwikkeling als de nationale veiligheid, met name in de context van de snelle digitalisering van de wereldeconomie. Hoewel diverse initiatieven in verband met cyberbeveiligingsvaardigheden zijn voorgesteld en diverse acties zijn gelanceerd om de problemen aan te pakken, blijft er een gebrek aan vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging bestaan. In een poging het probleem aan te pakken, heeft ENISA vastgesteld dat Europa behoefte heeft aan een alomvattende aanpak waarin een reeks rollen en vaardigheden wordt gedefinieerd die relevant zijn voor cyberbeveiliging, en heeft het gewerkt aan de ontwikkeling van het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden (European Cybersecurity Skills Framework - ECSF), waarmee een essentiële volgende stap wordt gezet op weg naar de digitale toekomst van Europa. Ter gelegenheid van de officiële presentatie van de ECSF organiseert ENISA een conferentie over "Cybersecurityvaardigheden - Opbouw van een cyberbeveiligingsarbeidskracht", waar nationale, Europese en internationale belanghebbenden bijeenkomen om beste praktijken uit te wisselen voor de opbouw van een cyberbeveiligingsarbeidskracht, teneinde huidige en toekomstige cyberbeveiligingsdreigingen het hoofd te bieden. Registratie is vereist voor uw deelname. De ontwerpagenda en de registratiepagina zijn hier beschikbaar.

een maand geleden - enisa.europa.eu

Korte versie

Het Europees Nationaal Veiligheidsagentschap (EnISA) start een webinar over cyberbeveiligingsvaardigheden.

Uitgebreide versie

Het doel van het webinar is te belichten hoe ENISA de inspanningen om een beroepsbevolking voor cyberbeveiliging op te bouwen, zal ondersteunen door middel van het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden (European Cybersecurity Skills Framework - ECSF) en de toepassing daarvan. Hoewel diverse initiatieven in verband met cyberbeveiligingsvaardigheden zijn voorgesteld en diverse acties zijn gelanceerd om de problemen aan te pakken, blijft er een gebrek aan vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging bestaan. In een poging het probleem aan te pakken, heeft ENISA vastgesteld dat Europa behoefte heeft aan een alomvattende aanpak waarin een reeks rollen en vaardigheden wordt gedefinieerd die relevant zijn voor cyberbeveiliging, en heeft het gewerkt aan de ontwikkeling van het Europees kader voor cyberbeveiligingsvaardigheden (European Cybersecurity Skills Framework - ECSF), waarmee een essentiële volgende stap wordt gezet op weg naar de digitale toekomst van Europa.

Vergelijkbare publicaties