Bron

Leestijd 1 min

Deepfakes en gestolen PII gebruikt om te solliciteren naar werk op afstand - FBI Het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI waarschuwt voor een toename van het aantal klachten over het gebruik van "deepfakes" en gestolen persoonsgegevens (PII) om te solliciteren naar verschillende banen op afstand en werk-thuis-werk. Deepfakes zijn onder meer video's, beelden of opnamen die op overtuigende wijze zijn veranderd en gemanipuleerd om iemand een verkeerd beeld te geven van iets dat hij of zij doet of zegt, terwijl dat in werkelijkheid niet is gebeurd of gezegd. De in deze verslagen genoemde functies voor werken op afstand of thuiswerken omvatten functies op het gebied van informatietechnologie en computerprogrammering, databanken en software. Sommige gerapporteerde functies omvatten met name toegang tot PII van klanten, financiële gegevens, IT-databanken van het bedrijf en/of informatie waarop eigendomsrecht rust. In klachten wordt melding gemaakt van het gebruik van voice spoofing, of mogelijk voice deepfakes, tijdens online interviews van de potentiële sollicitanten. Bij deze interviews zijn de handelingen en lipbewegingen van de persoon die op de camera wordt geïnterviewd niet volledig afgestemd op het geluid van de spreker. Soms zijn handelingen zoals hoesten, niezen, of andere auditieve handelingen niet in overeenstemming met wat visueel wordt gepresenteerd. In klachten van IC3 wordt ook melding gemaakt van het gebruik van gestolen PII om te solliciteren naar deze posities op afstand. Slachtoffers hebben gemeld dat hun identiteit werd gebruikt en dat bij antecedentenonderzoek werd ontdekt dat de door sommige sollicitanten verstrekte PII aan een andere persoon toebehoorde. Bedrijven of slachtoffers die dit soort activiteiten vaststellen, moeten dit melden bij het IC3, www.ic3.gov.

een maand geleden - databreaches.net

Korte versie

De FBI heeft een waarschuwing doen uitgaan over het gebruik van "deepfakes" om te solliciteren naar werk op afstand en werk-thuis-werk.

Uitgebreide versie

De in deze verslagen genoemde functies voor werken op afstand of thuiswerken omvatten functies op het gebied van informatietechnologie en computerprogrammering, databanken en software. Sommige gerapporteerde functies omvatten met name toegang tot PII van klanten, financiële gegevens, IT-databanken van het bedrijf en/of informatie waarop eigendomsrecht rust. Bij deze interviews zijn de handelingen en lipbewegingen van de persoon die op de camera wordt geïnterviewd niet volledig afgestemd op het geluid van de spreker.

Vergelijkbare publicaties