Bron

Leestijd 6 min

De risico's die ransomware en cyberafpersing met zich meebrengen, hebben waarschijnlijk een plaats gekregen in de discussies van uw eigen beveiligingsteam, en terecht. Ransomware-aanvallen hebben de laatste tien jaar een hoge vlucht genomen. De cijfers zijn onthutsend, zo niet overweldigend, en maken overduidelijk dat ransomware-aanvallen geen bedreiging vormen die een organisatie, hoe groot of klein en in welke sector dan ook, kan negeren. Hieruit volgt dat het proactief beschermen van bedrijfsmiddelen en het beperken van cyberrisico's vandaag de dag een essentiële investering is voor elk bedrijf. Zonder een plan voor paraatheid en reactie op bedreigingen kan de schade van een ransomware- of cyberafpersingincident door uw organisatie heengaan, met gegevensverlies, ontoegankelijkheid van services, operationele onderbrekingen, verlies van vertrouwen en concurrentievoordeel op de markt, en andere kostbare en langdurige gevolgen tot gevolg. Wanneer de gegevens van uw bedrijf worden misbruikt bij een cyberaanval, moet snel worden vastgesteld wat de aard en de omvang van de aanval is, waarna plannen moeten worden uitgevoerd om de aanval af te slaan en te beperken. Want hoe langer een ransomware-aanval onopgelost blijft, hoe meer potentiële schade er kan ontstaan aan het vermogen van uw organisatie om de normale bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Hoewel het uiteindelijke doel van een organisatie de totale preventie van een aanval is, is beperking een waarschijnlijker (en misschien redelijker) doel, en organisaties moeten evenveel prioriteit geven aan paraatheid als aan preventie. Preventie omvat de implementatie van best practices en maatregelen die ransomware-events kunnen voorkomen en de organisatie zo positioneren dat ze zo weinig mogelijk schade lijdt, mocht er toch een aanval plaatsvinden. De paraatheid voor ransomware kan worden onderverdeeld in drie grote componenten: voorbereiding, detectie en isolatie.

een maand geleden - helpnetsecurity.com

Korte versie

Een ransomware-aanval kan leiden tot het verlies van vertrouwen in uw bedrijf.

Uitgebreide versie

De cijfers zijn onthutsend, zo niet overweldigend, en maken overduidelijk dat ransomware-aanvallen geen bedreiging vormen die een organisatie, hoe groot of klein en in welke sector dan ook, kan negeren. Zonder een plan voor paraatheid en reactie op bedreigingen kan de schade van een ransomware- of cyberafpersingincident door uw organisatie heengaan, met gegevensverlies, ontoegankelijkheid van services, operationele onderbrekingen, verlies van vertrouwen en concurrentievoordeel op de markt, en andere kostbare en langdurige gevolgen tot gevolg. Want hoe langer een ransomware-aanval onopgelost blijft, hoe meer potentiële schade er kan ontstaan aan het vermogen van uw organisatie om de normale bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Vergelijkbare publicaties

article image

Gevonden topics

compliance

73%