Bron

Leestijd 1 min

Financiële ondernemingen verzuimen hun authenticatietechnologieën te versterken, zelfs na een inbreuk, zo blijkt uit onderzoek naar de sector. Maar liefst vier op de vijf financiële dienstverleners hadden te maken gehad met een inbraak waarbij zwakke authenticatie een rol speelde. 63% heeft na de aanval echter verzuimd zijn verificatiesystemen bij te werken. Volgens het rapport van Vanson Bourne - The State of Authentication in the Finance Industry - had 85% van de financiële dienstverleners te maken gehad met een inbreuk, en was 72% meer dan eens aangevallen. Uit de enquête bleek echter dat bijna alle slachtoffers (90%) van mening waren dat hun bestaande verificatiemethoden goed genoeg waren. Uit het onderzoek onder 500 professionals op het gebied van IT-beveiliging en gegevensbeheer in het bankwezen, verzekeringen, vermogensbeheer, beleggingen en fintech bleek dat phishing de meest voorkomende aanvalsvorm was, aangehaald door 36% van de ondervraagden. Malware en credential stuffing waren goed voor 31% van de aanvallen en pushberichten voor nog eens 29%. Volgens het onderzoek bedragen de jaarlijkse directe kosten van inbreuken op de authenticatiewetgeving gemiddeld 2,19 miljoen dollar; de verborgen en immateriële kosten zijn hierbij niet meegerekend. Bovendien verklaarde een derde van de bedrijven dat zij als gevolg daarvan klanten aan concurrenten hadden verloren. Bijna een derde (29%) gaf toe gegevens van werknemers te zijn kwijtgeraakt, en 26% had te maken gehad met een inbreuk op gegevens van klanten.

11 dagen geleden - infosecurity-magazine.com

Korte versie

Hackers gebruiken steeds vaker wachtwoorden om klanten tegen cyberaanvallen te beschermen, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Uitgebreide versie

Financiële ondernemingen verzuimen hun authenticatietechnologieën te versterken, zelfs na een inbreuk, zo blijkt uit onderzoek naar de sector. Maar liefst vier op de vijf financiële dienstverleners hadden te maken gehad met een inbraak waarbij zwakke authenticatie een rol speelde. Volgens het rapport van Vanson Bourne - The State of Authentication in the Finance Industry - had 85% van de financiële dienstverleners te maken gehad met een inbreuk, en was 72% meer dan eens aangevallen.

Vergelijkbare publicaties

In het artikel genoemde mensen

In het artikel genoemde namen van organisaties

article image

Gevonden topics

compliance

48%