Korte versie

Het gebruik van de zoekmachine van Google is in Italië verboden.

Uitgebreide versie

Italiaanse toezichthouders hebben besloten het gebruik van Google Analytics te verbieden, omdat de Amerikaanse overheid gemakkelijk toegang heeft tot consumentengegevens, waardoor de dienst in strijd is met de wetgeving van de Europese Unie inzake de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). De Italiaanse privacygarant heeft vastgesteld dat een verzameling van IP-adressen van gebruikers, alsook van surf- en besturingssysteem, schermresolutie en geselecteerde taal, naast de datum en het tijdstip waarop de gebruiker een site bezocht, door Google Analytics naar de VS werd doorgestuurd zonder de GDPR-voorschriften inzake privacybescherming na te leven. Websitebeheerders in Italië hebben 90 dagen de tijd om hun Google Analytics-gebruik te herzien om ervoor te zorgen dat de gegevensbescherming wordt nageleefd, zo oordeelde de Privacy Garant.

Vergelijkbare publicaties