Topic

Bron

Leestijd 6 min

Cloud computing draagt in toenemende mate bij aan de koolstofuitstoot vanwege de energiebehoeften van datacenters. Nu de vraag naar digitale diensten en cloud-based computing toeneemt, zal de industrie zich moeten concentreren op energie-efficiëntie. Dit betekent dat organisaties in alle verticals hun CO2-voetafdruk van de cloud moeten meenemen in hun doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Dit geldt met name voor organisaties die zich hebben verbonden tot net-nul- of wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen of andere soortgelijke verplichtingen inzake het koolstofarm maken van de economie, aangezien cloud computing in de berekeningen zou moeten worden meegenomen. Afhankelijk van het bedrijfsmodel van een organisatie, en vooral voor bedrijven die zich richten op digitale diensten, kan de energie die wordt verbruikt via cloud computing een belangrijk deel uitmaken van hun totale uitstoot. Bovendien kan een verschuiving naar de cloud bijdragen tot de vermindering van de koolstofvoetafdruk indien dit opzettelijk wordt benaderd en uitdrukkelijk wordt ingebouwd in het DNA van de invoering en het beheer van technologie. Casey Herman, ESG-leider bij PwC in de VS, legde uit dat de belangrijkste leveranciers van clouddiensten - Google, Amazon, Microsoft - al regelmatig gegevens verstrekken over energieverbruik en emissies. "Kleinere spelers lopen nog steeds achter de feiten aan, hetzij door online berekeningen aan te bieden, waarbij de klant verantwoordelijk is voor het veiligstellen van deze waarden, hetzij door helemaal geen informatie te verstrekken," zegt hij. "Bij PwC hebben we proefgedraaid met een IT-dashboard voor duurzaamheid dat gegevens verzamelt van publieke cloudproviders en on-premisesystemen en vervolgens een overzicht geeft van belangrijke duurzaamheidscijfers zoals de efficiëntie van het hergebruik van energie of de doeltreffendheid van het koolstofgebruik", voegt hij eraan toe. Herman zegt dat organisaties uiteindelijk meer gebruik willen maken van gegevens voor meer geavanceerde analyses, die steeds meer rekenkracht zullen vergen, wat zich vertaalt in meer energie.

8 dagen geleden - informationweek.com

Korte versie

In onze reeks brieven van bedrijfsleiders kijkt Chris Noble van de BBC naar het effect van cloud computing op het milieu.

Uitgebreide versie

Nu de vraag naar digitale diensten en cloud-based computing toeneemt, zal de industrie zich moeten concentreren op energie-efficiëntie. Dit geldt met name voor organisaties die zich hebben verbonden tot net-nul- of wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen of andere soortgelijke verplichtingen inzake het koolstofarm maken van de economie, aangezien cloud computing in de berekeningen zou moeten worden meegenomen. Afhankelijk van het bedrijfsmodel van een organisatie, en vooral voor bedrijven die zich richten op digitale diensten, kan de energie die wordt verbruikt via cloud computing een belangrijk deel uitmaken van hun totale uitstoot.

Vergelijkbare publicaties