Topic

Bron

Leestijd 2 min

De VS en de Europese Unie (EU) zullen tegen het einde van het jaar gezamenlijke financiering verstrekken om de IT-infrastructuur in ontwikkelingslanden te helpen beveiligen. De financiering van dit initiatief wordt beschikbaar gesteld via The Trade and Technology Council, een forum dat de VS en de EU vorig jaar gezamenlijk hebben opgericht om geschillen over verschillende beleidsterreinen op te lossen. De inspanning is er vooral op gericht de infrastructuur te beveiligen die veel van deze landen van in China gevestigde bedrijven hebben gekocht. Het punt van zorg is dat de fabrikanten van die apparatuur, ondanks beloften van het tegendeel, door de Chinese regering zijn verplicht achterdeurtjes te installeren die door cyberspionagediensten kunnen worden misbruikt. De VS heeft getracht landen ervan te weerhouden gebruik te maken van in China gevestigde fabrikanten van producten. Veel organisaties hebben echter IT-infrastructuur gekocht van in China gevestigde leveranciers in plaats van van rivalen in de VS of Europa. Sommige landen hebben echter een totaalverbod uitgevaardigd tegen het gebruik van IT-infrastructuur van verkopers die in China zijn gevestigd, maar er zijn ook veel landen binnen en buiten de EU die dit al toestaan. Het is niet duidelijk in welke mate de verstrekte financiering zal worden gebruikt om die uitrusting te vervangen of om te trachten ze beter te beveiligen. Hoe dan ook, het is duidelijk dat de VS en de EU niet alleen waarschuwen tegen het gebruik van die apparatuur, maar nu ook de spreekwoordelijke daad bij het woord voegen wat betreft hun zorgen over cyberbeveiliging. In de VS en de EU gevestigde IT-leveranciers zouden zelfs met overheidsinstanties kunnen samenwerken aan aanbestedingen om met in China gevestigde leveranciers te concurreren bij de bouw van infrastructuur in een ander land.

een maand geleden - blog.barracuda.com

Korte versie

De VS en de Europese Unie hebben een gezamenlijke inspanning aangekondigd om de IT-infrastructuur in ontwikkelingslanden te beveiligen.

Uitgebreide versie

De inspanning is er vooral op gericht de infrastructuur te beveiligen die veel van deze landen van in China gevestigde bedrijven hebben gekocht. Veel organisaties hebben echter IT-infrastructuur gekocht van in China gevestigde leveranciers in plaats van van rivalen in de VS of Europa. Sommige landen hebben echter een totaalverbod uitgevaardigd tegen het gebruik van IT-infrastructuur van verkopers die in China zijn gevestigd, maar er zijn ook veel landen binnen en buiten de EU die dit al toestaan.

Vergelijkbare publicaties