Bron

Leestijd 2 min

Juristen hebben ernstige twijfels geuit over bepaalde aspecten van de door de Britse regering voorgestelde wijzigingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, omdat deze volgens hen een einde kunnen maken aan gestroomlijnde gegevensstromen met EU-landen. De langverwachte en veelbesproken Data Protection and Digital Information Bill is aangekondigd als de poging van het Verenigd Koninkrijk om zijn rechtskader na de Brexit te actualiseren. Het evenwicht tussen de GDPR verbeteren en er niet te ver van afwijken is echter essentieel. Als dat laatste gebeurt, kan de EU de "adequaatheids"-overeenkomst heroverwegen, waardoor gegevens vrij van en naar het VK kunnen stromen, met ernstige financiële gevolgen voor Britse bedrijven. "Met de vele wijzigingen die in het wetsvoorstel worden voorgesteld, begint de Britse GDPR er heel anders uit te zien dan zijn Europese neef," waarschuwde Jon Baines, senior specialist gegevensbescherming bij Mishcon de Reya. "Hoe meer de twee regelingen uiteenlopen, hoe meer het risico bestaat dat de EU zich afvraagt of zij nog wel van mening is dat het Verenigd Koninkrijk een "passende" regeling heeft voor de doorgifte van gegevens." Edward Machin, een senior jurist in de data, privacy en cybersecurity praktijk van Ropes & Gray, had soortgelijke zorgen. "De GDPR is niet perfect en het zou dwaas zijn als het Verenigd Koninkrijk in zijn eigen aanpak geen lering zou trekken uit die lessen, maar het is een koorddanserij tussen verbeteringen aan het huidige kader en performatieve veranderingen omwille van het verscheuren van de Brusselse bureaucratie," betoogde hij. "Het is teleurstellend dat de regering vasthoudt aan haar standpunt dat het parlement meer invloed op de ICO moet krijgen - vooral omdat het afzwakken van de vrijheid van regelgeving, terwijl zij de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk aanprijst, riekt naar hypocrisie," aldus Machin. "De ICO is geen trigger happy of slaperige regelgever, dus het is moeilijk de logica in te zien van een verandering die haar status op het wereldtoneel dreigt te ondermijnen voor een verwaarloosbaar binnenlands voordeel." Er is ook bezorgdheid dat de regering te veel macht zal hebben om de wetgeving te veranderen zonder dat de wetgevers daar toezicht op moeten houden. "Alles wordt overschaduwd door de mogelijkheid voor de staatssecretaris om de tekst van de Britse GDPR te wijzigen door middel van verordeningen, en zo het parlementaire debat te omzeilen," schreef Michael Veale, universitair hoofddocent digitale rechten aan de UCL.

6 dagen geleden - infosecurity-magazine.com

Korte versie

De GDPR begint er anders uit te zien dan zijn Europese tegenhanger.

Uitgebreide versie

Juristen hebben ernstige twijfels geuit over bepaalde aspecten van de door de Britse regering voorgestelde wijzigingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, omdat deze volgens hen een einde kunnen maken aan gestroomlijnde gegevensstromen met EU-landen. De langverwachte en veelbesproken Data Protection and Digital Information Bill is aangekondigd als de poging van het Verenigd Koninkrijk om zijn rechtskader na de Brexit te actualiseren. Het evenwicht tussen de GDPR verbeteren en er niet te ver van afwijken is echter essentieel.

Vergelijkbare publicaties