Bron

Leestijd 1 min

Voor de coronapandemie was digitale besluitvorming juridisch niet mogelijk. Om het openbaar bestuur toch te laten functioneren tijdens de coronapandemie werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in het leven geroepen. Voorwaarde was wel dat de openbaarheid van vergaderingen behouden bleef via een openbare videoverbinding. De Tijdelijke wet werd op 1 juli afgeschaft. "Uit contacten met de Vereniging van Griffiers en de VNG zijn thans geen grote problemen als gevolg van het vervallen van de Tijdelijke wet gebleken. In enkele gevallen hebben volksvertegenwoordigers niet aan vergaderingen kunnen deelnemen als gevolg van thuisquarantaine. In het zomerreces wordt er in principe niet vergaderd. Wanneer dat wel het geval mocht zijn, dan zal een fysieke vergadering moeten plaatsvinden", antwoordt de minister op Kamervragen van D66. Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel gepresenteerd dat het voor decentrale overheden, zoals gemeenten en provinciën, permanent mogelijk maakt om digitaal te vergaderen. Als het wetsvoorstel in werking treedt is er voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering. De minister verwacht het voorstel in het eerste kwartaal van 2023 naar de Tweede Kamer te sturen. Verschillende beroeps- en belangenverenigingen stelden eerder al dat digitaal vergaderen belangrijk is bij het oplopen van de besmettingscijfers. "Ik begrijp hun zorgen", zegt de minister. Mochten de cijfers dusdanig hoog zijn dat fysiek vergaderen niet meer mogelijk is zegt de bewindsvrouw in actie te komen. "Ik zal in dat geval opnieuw een spoedwet in procedure brengen die tijdelijk voorziet in de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door decentrale volksvertegenwoordigende organen."

24 dagen geleden - security.nl

Korte versie

Een fysieke vergadering zal tijdens het zomerreces moeten plaatsvinden wegens quarantaine thuis, heeft de minister van Justitie gezegd.

Uitgebreide versie

Om het openbaar bestuur toch te laten functioneren tijdens de coronapandemie werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in het leven geroepen. Voorwaarde was wel dat de openbaarheid van vergaderingen behouden bleef via een openbare videoverbinding. In enkele gevallen hebben volksvertegenwoordigers niet aan vergaderingen kunnen deelnemen als gevolg van thuisquarantaine.

Vergelijkbare publicaties