Topic

Korte versie

Cyberbeveiliging is een essentieel onderdeel van onze inspanningen om ons tegen bedreigingen te beschermen.

Uitgebreide versie

Wat een jaar geleden nog een best practice was om uw organisatie tegen cyberdreigingen te beschermen, kan snel achterhaald zijn en op zichzelf niet meer voldoende bescherming bieden. Okta, een SaaS-bedrijf voor identiteits- en toegangsbeheer, werd het slachtoffer van een datalek bij een derde partij door het gebruik van gecompromitteerde inloggegevens, en Shutterfly kreeg te maken met een ransomware-aanval. En iedereen herinnert zich nog het ransomware-incident van Colonial Pipeline dat het gevolg was van een gecompromitteerd VPN-wachtwoord.

Vergelijkbare publicaties

In het artikel genoemde mensen

article image

Gevonden topics

cloud

70%