Korte versie

De eerste grote vergaderingen over de strijd tegen cybercriminelen hebben in Duitsland plaatsgevonden.

Uitgebreide versie

Om in een geest van vertrouwen samen te werken, komen de vertegenwoordigers regelmatig bijeen om meningen en ervaringen uit te wisselen. Na een onderbreking van twee jaar kwamen deskundigen van opsporingsinstanties en handelsondernemingen alsmede rechters en officieren van justitie uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de buurlanden bijeen in G DATA. Hun onderwerp: een vertrouwelijke uitwisseling over actuele ontwikkelingen in de strijd tegen cybercriminelen.

Vergelijkbare publicaties