Bron

Leestijd 1 min

Een parlementaire commissie zal hoorzittingen houden over het gebruik van spyware door de RCMP en de potentiële risico's voor de privacyrechten van de Canadezen. De privacycommissie van het Lagerhuis heeft dinsdag gestemd om na te gaan welke "opsporingsmiddelen" de Mounties gebruiken en een lijst op te vragen van de gerechtelijke bevelen die zijn verkregen voor het inzetten van dergelijke software. De commissie heeft ook verzocht om een lijst van arrestatiebevelen of om informatie over het afluisteren van parlementsleden, parlementaire medewerkers en ander personeel. De commissie werd bijeengeroepen nadat de RCMP een document had ingediend bij het Lagerhuis waarin het gebruik wordt beschreven van instrumenten waarmee heimelijk en op afstand gegevens kunnen worden verkregen van apparaten zoals telefoons en computers. Dat document werd verstrekt in antwoord op de vraag van het conservatieve parlementslid Tako Van Popta over welke overheidsprogramma's gegevens van Canadezen verzamelen. Het Covert Access and Intercept Team van de RCMP, opgericht in 2016, gebruikt tools om gegevens te verzamelen zoals sms-berichten, e-mails en agenda-items, aldus het RCMP-document. In de motie worden getuigen opgeroepen waaronder de minister van Openbare Veiligheid Marco Mendicino, huidige en voormalige privacy-commissarissen en RCMP-officieren die toezicht hielden op het gebruik van spyware. René Villemure, een parlementslid van Bloc Quebecois die de motie heeft ingediend, zei dat het operationele gebruik van dergelijke software door de RCMP verontrustend is, en dat er met de direct verantwoordelijken moet worden gesproken om de verantwoordingsplicht en de bescherming van de privacy te waarborgen. Volgens het voorstel zullen de hoorzittingen, die uiterlijk op 8 augustus moeten beginnen, twee dagen en maximaal vier commissievergaderingen beslaan. Het comité moet uiterlijk 19 september verslag uitbrengen over zijn bevindingen en aanbevelingen.

11 uur geleden - canadiansecuritymag.com

Korte versie

De Royal Canadian Police Service (RCMP) wordt gevraagd het gebruik van spyware te onderzoeken.

Uitgebreide versie

Een parlementaire commissie zal hoorzittingen houden over het gebruik van spyware door de RCMP en de potentiële risico's voor de privacyrechten van de Canadezen. De commissie werd bijeengeroepen nadat de RCMP een document had ingediend bij het Lagerhuis waarin het gebruik wordt beschreven van instrumenten waarmee heimelijk en op afstand gegevens kunnen worden verkregen van apparaten zoals telefoons en computers. Dat document werd verstrekt in antwoord op de vraag van het conservatieve parlementslid Tako Van Popta over welke overheidsprogramma's gegevens van Canadezen verzamelen.

Vergelijkbare publicaties