Bron

Leestijd 4 min

Hieronder volgt een door Google vertaalde verklaring waarin wordt ingegaan op de aanzienlijke en negatieve gevolgen van losgeldbetalingen voor de Duitse economie en aanbevelingen worden gedaan om de betaling van losgeld terug te dringen en uit te bannen. In het oorspronkelijke Duits, "Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Angriffen: ein geostrategisches Risiko", is te vinden op https://ransomletter.github.io/: Chantage Trojaanse paarden in de vorm van zogenaamde ransomware zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een ernstige en permanente bedreiging voor de Duitse en Europese economie. In een recente Bitkom-studie wordt de schade door gegevensdiefstal, spionage en sabotage alleen al voor de Duitse economie geraamd op 223 miljard euro per jaar - dit komt overeen met meer dan 6% van het gehele Duitse bruto binnenlands product voor 2021 (3,57 biljoen euro). Negen van de tien Duitse bedrijven zijn nu getroffen, en ook overheden en kritieke infrastructuren zijn niet immuun voor aanvallen. Volgens de studie is ransomware verantwoordelijk voor een groot deel van de schade. Zelfs gegevensback-ups helpen de slachtoffers nu nog maar in beperkte mate, omdat criminele bendes al enige tijd gegevens kopiëren alvorens ze te versleutelen en de slachtoffers vervolgens dreigen met de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens als het vereiste losgeld niet wordt betaald. Als gevolg van dit probleem is de bereidheid van bedrijven om losgeld te betalen de laatste tijd sterk toegenomen. Volgens een actuele studie van de beveiligingsdienst Sophos betaalt ongeveer 42% van alle Duitse bedrijven het gevraagde losgeld, gemiddeld meer dan 250.000 euro - en dit ondanks tegengestelde aanbevelingen van het BSI en het BKA . Gezien de enorme kosten van het opnieuw opstarten van activiteiten zonder losgeld te betalen (volgens de studie gemiddeld ongeveer 1,6 miljoen euro), is dit besluit nauwelijks verrassend. Het betalen van losgeld is niet alleen financieel goedkoper voor het individuele bedrijf, het kan ook worden gedekt door een zogenaamde cyberverzekering, die nu ook vrij gemakkelijk in de jaarlijkse begroting kan worden ingepland.

een maand geleden - databreaches.net

Korte versie

De Duitse regering dringt aan op een verandering in de manier waarop wordt omgegaan met ransomware-aanvallen.

Uitgebreide versie

Hieronder volgt een door Google vertaalde verklaring waarin wordt ingegaan op de aanzienlijke en negatieve gevolgen van losgeldbetalingen voor de Duitse economie en aanbevelingen worden gedaan om de betaling van losgeld terug te dringen en uit te bannen. In een recente Bitkom-studie wordt de schade door gegevensdiefstal, spionage en sabotage alleen al voor de Duitse economie geraamd op 223 miljard euro per jaar - dit komt overeen met meer dan 6% van het gehele Duitse bruto binnenlands product voor 2021 (3,57 biljoen euro). Zelfs gegevensback-ups helpen de slachtoffers nu nog maar in beperkte mate, omdat criminele bendes al enige tijd gegevens kopiëren alvorens ze te versleutelen en de slachtoffers vervolgens dreigen met de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens als het vereiste losgeld niet wordt betaald.

Vergelijkbare publicaties