Topic

Bron

Leestijd 3 min

Een rage of trend is elke vorm van collectief gedrag dat zich ontwikkelt binnen een cultuur, een generatie of een sociale groep, waarbij een groep mensen gedurende een korte periode enthousiast een impuls volgt. In de cyberwereld is er elk jaar minstens één nieuwe rage met bijbehorende buzz words - maar wat anders is, is dat we, in tegenstelling tot veel rages, niet de ene weggooien en naar de volgende overgaan, maar de neiging hebben om ze stapsgewijs op elkaar te stapelen. De laatste paar jaar is Artificial Intelligence (AI) de grote buzz phrase in de sector geworden, en in de afgelopen 18 maanden zijn Zero Trust (ZT) en nu XDR beide gevolgd (hoewel Zero Trust al meer dan tien jaar oud is). De vraag is altijd wat de volgende strategie, capaciteit of methodologie zal zijn die een impact zal hebben op de industrie. Welnu, de eerste week van juni was de RSA-conferentie in San Francisco - ontegenzeggelijk de grootste cyberbeveiligingsconferentie van het jaar - met onder meer een van mijn favoriete sessies: de innovatiezandbak. Hier krijgen tien startende cyberbeveiligingsbedrijven de kans om hun nieuwe oplossingen voor te stellen aan branchegenoten en durfkapitalisten. Het is een goede lakmoesproef voor wat we de komende jaren nog meer mogen verwachten. Het zal u niet verbazen dat supply chain, cloud en API dit jaar veel aandacht kregen. Dit is een natuurlijke reflex op de dreigingen en de technologische verschuivingen van de afgelopen 12 tot 24 maanden. Interessant voor mij was dat vier van deze tien nieuwe leveranciers met verschillende oplossingen allemaal gebruik maakten van in-memory grafiekmogelijkheden om hun doelstellingen te bereiken.

een maand geleden - cybereason.com

Korte versie

In onze reeks brieven van Afrikaanse journalisten bekijkt romanschrijfster en schrijfster Adaobi Tricia Nwaubani hoe cyberveiligheid aan het veranderen is.

Uitgebreide versie

In de cyberwereld is er elk jaar minstens één nieuwe rage met bijbehorende buzz words - maar wat anders is, is dat we, in tegenstelling tot veel rages, niet de ene weggooien en naar de volgende overgaan, maar de neiging hebben om ze stapsgewijs op elkaar te stapelen. De laatste paar jaar is Artificial Intelligence (AI) de grote buzz phrase in de sector geworden, en in de afgelopen 18 maanden zijn Zero Trust (ZT) en nu XDR beide gevolgd (hoewel Zero Trust al meer dan tien jaar oud is). Het is een goede lakmoesproef voor wat we de komende jaren nog meer mogen verwachten.

Vergelijkbare publicaties

In het artikel genoemde namen van organisaties

article image

Gevonden topics

cloud

92%