Bron

Leestijd 7 min

Wired beschrijft een nieuwe webtracker, TrustPid genaamd, waarmee mobiele aanbieders het IP-adres van een gebruiker kunnen gebruiken om pseudo-anonieme tokens te creëren, één voor elke deelnemende website die zij bezoeken, die vervolgens kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde productaanbevelingen te doen. Sinds april maken klanten van Duitse telefoonmaatschappijen, waaronder Vodafone en Deutsche Telekom, deel uit van de TrustPid-proef. TrustPid zegt dat hun proces "veilig en privacy-vriendelijk" is, maar critici, die de ad trackers als "supercookies" hebben bestempeld, zijn bezorgd over de manier waarop TrustPid netwerk operatoren in staat stelt om in wezen basis communicatie gegevens te kapen om er een gericht advertentie platform van te maken. Simon Poulter, senior manager corporate communications bij Vodafone, is het niet eens met het label supercookie en stelt dat de technologie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is "gebaseerd op digitale tokens die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten" en een beperkte levensduur hebben van slechts negentig dagen. William Harmer, product lead bij Vodafone, voegt hieraan toe dat TrustPid, in tegenstelling tot een supercookie, geen gebruik maakt van data-interceptie om klantprofielen op te stellen, waardoor de kans wordt verkleind dat gebruikersgegevens over verschillende websites heen worden getrianguleerd. Een woordvoerder van de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie zegt dat de organisatie op de hoogte is gebracht van de proef, maar nog geen definitief besluit heeft genomen over de gegevensverwerking door TrustPid. Intensief overheidstoezicht op de activiteiten van Chinese burgers is niets nieuws, maar de New York Times onthult hoe de Chinese autoriteiten die schat aan verzamelde gegevens nu gebruiken om in wezen de toekomst te voorspellen. Gewapend met technologie die naar verluidt in staat is patronen in het gedrag van burgers op te sporen om misdaden te voorzien voordat ze plaatsvinden, gebruikt de Chinese politie de gegevens om potentiële wetsovertreders aan te pakken, zelfs als ze geen crimineel verleden hebben. De technologie kan de autoriteiten waarschuwen wanneer kwetsbare groepen, zoals etnische minderheden of geesteszieken, "risicovol" gedrag vertonen, waardoor burgers voortdurend bang zijn dat ze een rode vlag uitsteken. Erger nog, de bewakingstechnologie is gedeeltelijk gebaseerd op gegevensgestuurde politiesoftware uit de VS en de EU, die volgens voorstanders van privacy inherent doordrenkt is van racisme en sociaal-economische discriminatie.

een maand geleden - thecyberwire.com

Korte versie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een datalek in de Amerikaanse staat Californië onthuld waarbij de namen van de persoonsgegevens van alle burgers zijn blootgelegd.

Uitgebreide versie

Sinds april maken klanten van Duitse telefoonmaatschappijen, waaronder Vodafone en Deutsche Telekom, deel uit van de TrustPid-proef. Een woordvoerder van de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie zegt dat de organisatie op de hoogte is gebracht van de proef, maar nog geen definitief besluit heeft genomen over de gegevensverwerking door TrustPid. Intensief overheidstoezicht op de activiteiten van Chinese burgers is niets nieuws, maar de New York Times onthult hoe de Chinese autoriteiten die schat aan verzamelde gegevens nu gebruiken om in wezen de toekomst te voorspellen.

Vergelijkbare publicaties