Bron

Leestijd 6 min

Vrijdag heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten Roe v. Wade nietig verklaard en daarmee ongedaan gemaakt wat velen beschouwden als vaste rechtspraak inzake abortusrechten. Het besluit heeft de weg vrijgemaakt voor een cascade van initiërende wetten die kunnen leiden tot nieuwe vragen over gegevensbescherming en naleving. Advocaten en pleitbezorgers van de digitale privacy wegen mee in deze zaak, net nu tal van staten reeds wetten hebben uitgevaardigd of zullen uitvaardigen om abortus te verbieden, waardoor bij de toepassing van dergelijke wetten vraagtekens kunnen worden geplaatst bij persoonsgegevens. Hoe de handhaving de gegevensprivacy zal beïnvloeden is nog grotendeels onbekend, maar er wordt onder meer gespeculeerd over de manier waarop persoonlijke gezondheidsinformatie die via apps is verzameld, kan worden gebruikt om de naleving van dergelijke wetten te reguleren. Werkgevers die over de staatsgrenzen heen actief zijn, kunnen te maken krijgen met de gezondheidsdekking die zij hun werknemers aanbieden en die in verschillende rechtsgebieden onder de loep kan worden genomen -- met name als die dekking het verlenen van toegang tot abortussen omvat in staten waar dat nog wettelijk is. Sommige bedrijven, zoals Disney, bieden zelfs aan de reiskosten te vergoeden naar staten die de procedure zullen blijven toestaan. De bedrijfswereld zit nu met een vraag: Wat als staten van bedrijven eisen dat zij zich houden aan regionale wetten, waaronder het delen van gegevens over klanten, gebruikers of werknemers omwille van de handhaving? Hayley Tsukayama, senior wetgevend activist voor de Electronic Frontier Foundation (EFF), zegt dat dit een real-world voorbeeld is van de potentiële schade met betrekking tot privacy en controle waar haar organisatie zich zorgen over heeft gemaakt. De EFF is een non-profitorganisatie die opkomt voor burgerlijke vrijheden in het digitale landschap. "Als er lokale en nationale wetshandhavingsinstanties zijn die gemotiveerd zijn om mensen te vervolgen die abortus willen of informatie zoeken over reproductieve gezondheidszorg, zijn wij bezorgd dat er meer bevelschriften en dagvaardingen zullen komen en dat bedrijven onder druk zullen worden gezet om informatie vrij te geven", zegt zij.

2 maanden geleden - informationweek.com

Korte versie

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een verbod op het recht op abortus in de VS ongedaan gemaakt, wat tot verdere wetswijzigingen zou kunnen leiden.

Uitgebreide versie

Advocaten en pleitbezorgers van de digitale privacy wegen mee in deze zaak, net nu tal van staten reeds wetten hebben uitgevaardigd of zullen uitvaardigen om abortus te verbieden, waardoor bij de toepassing van dergelijke wetten vraagtekens kunnen worden geplaatst bij persoonsgegevens. Werkgevers die over de staatsgrenzen heen actief zijn, kunnen te maken krijgen met de gezondheidsdekking die zij hun werknemers aanbieden en die in verschillende rechtsgebieden onder de loep kan worden genomen -- met name als die dekking het verlenen van toegang tot abortussen omvat in staten waar dat nog wettelijk is. De bedrijfswereld zit nu met een vraag: Wat als staten van bedrijven eisen dat zij zich houden aan regionale wetten, waaronder het delen van gegevens over klanten, gebruikers of werknemers omwille van de handhaving?

Vergelijkbare publicaties