Bron

Leestijd 3 min

In een nieuw rapport van Osterman Research wordt de toenemende afhankelijkheid van bedrijven van hun mobiele apps gecodificeerd en wordt een schokkende discrepantie zichtbaar tussen het strategische belang van apps versus de mate van aandacht en middelen die worden aangewend om apps van organisaties te beschermen tegen runtime bedreigingen. "Mobiele apps zijn belangrijke kanalen waarmee bedrijven hun klanten bedienen, en hun belang voor organisaties is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. Uit ons onderzoek blijkt dat de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsapps weliswaar tot de hoogste prioriteiten van een organisatie behoren, maar dat de runtime-beveiliging van de app, de API-geheimen en de verzamelde gebruikersgegevens helaas niet dezelfde hoge prioriteit en een even hoog budget krijgen. Deze bevindingen doen ernstige vragen rijzen, aangezien zoveel recente inbreuken hebben aangetoond dat het risico bestaat dat gestolen sleutels en geheimen worden misbruikt door bedreigingsactoren," aldus Michael Sampson, Senior Analist bij Osterman Research. Osterman Research ondervroeg 302 veiligheidsdirecteuren en professionals in de ontwikkeling van mobiele toepassingen in de VS en het VK. Achtenveertig procent van de respondenten werkt in bedrijven met maximaal 500 werknemers, 42 procent in bedrijven met 501 tot 4.999 werknemers, en 10 procent in bedrijven met meer dan 5.000 werknemers. Het belang van mobiele apps voor zakelijk succes is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. Drie op de vier respondenten geven aan dat mobiele apps nu "essentieel" of "absoluut essentieel" zijn voor hun succes, tegenover één op de vier twee jaar geleden. Drie van de vier organisaties zouden aanzienlijke gevolgen ondervinden van een geslaagde aanval op hun mobiele app Een aanval op API's die een mobiele app niet meer functioneel zou maken, zou voor 45 procent van de bedrijven aanzienlijke gevolgen hebben en voor nog eens 30 procent grote gevolgen. Achtenzeventig procent van de respondenten is er niet van overtuigd dat hun organisaties over het juiste niveau van beveiligingsdefensie en -bescherming beschikken om bescherming te bieden tegen specifieke bedreigingen die uitgaan van mobiele apps.

4 dagen geleden - helpnetsecurity.com

Korte versie

Het belang van mobiele apps voor bedrijven is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd, zo blijkt uit onderzoek.

Uitgebreide versie

In een nieuw rapport van Osterman Research wordt de toenemende afhankelijkheid van bedrijven van hun mobiele apps gecodificeerd en wordt een schokkende discrepantie zichtbaar tussen het strategische belang van apps versus de mate van aandacht en middelen die worden aangewend om apps van organisaties te beschermen tegen runtime bedreigingen. Uit ons onderzoek blijkt dat de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsapps weliswaar tot de hoogste prioriteiten van een organisatie behoren, maar dat de runtime-beveiliging van de app, de API-geheimen en de verzamelde gebruikersgegevens helaas niet dezelfde hoge prioriteit en een even hoog budget krijgen. Osterman Research ondervroeg 302 veiligheidsdirecteuren en professionals in de ontwikkeling van mobiele toepassingen in de VS en het VK.

Vergelijkbare publicaties

In het artikel genoemde mensen

In het artikel genoemde namen van organisaties

article image

Gevonden topics

compliance

45%

cloud

44%