NCSC Advisories

malware

AI gegenereerde afbeelding

Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van dit beveiligingsadvies, met inbegrip van schade die voortvloeit uit de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiende uit dit veiligheidsadvies worden voorgelegd aan de bij uitsluiting bevoegde rechter te Den Haag. Apple zegt echter over informatie te beschikken dat deze kwetsbaarheid actief is uitgebuit in verouderde maar nog wel in gebruik zijnde systemen, zodat besloten is deze kwetsbaarheid te verhelpen in de hoogste versie van dit niet langer ondersteunde systeem.

Bron leestijd: 2 min - advisories.ncsc.nl

Ook beschikbaar in het: English

Meer nieuws voor jou