NCSC Advisories

malware

AI gegenereerde afbeelding

Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van dit beveiligingsadvies, met inbegrip van schade die voortvloeit uit de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiende uit dit veiligheidsadvies worden voorgelegd aan de bij uitsluiting bevoegde rechter te Den Haag. |CVE's|CVE's|Kans|KansDe onderstaande tabel laat zien hoe wij tot de schatting zijn gekomen van de kans dat deze kwetsbaarheid in de gemiddelde praktijk wordt uitgebuit.

Bron leestijd: 2 min - advisories.ncsc.nl

Ook beschikbaar in het: English

Meer nieuws voor jou